Disclaimer

Algemeen

Ensink AGRO BV (Kamer van Koophandel 72053925), hierna te noemen Ensink AGRO, vertegenwoordigt en verleent u hierbij toegang tot bijzonderrundvlees.nl (de website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door bijzonderrundvlees.nl en derden zijn aangeleverd. Ensink AGRO  behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Ensink AGRO. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Ensink AGRO BV  en haar  (derden) licentiegevers.