Landschap en natuur

Een duurzame kringloop
Onze koeien lopen een groot deel van het jaar buiten. Enerzijds zijn een lust voor het oog, het brengt kleur in de wei! Anderzijds dragen koeien ook voor een groot deel bij in het in stand houden van flora en fauna. Doordat runderen verschillende grassen afgrazen zorgen ze voor een mozaïek van verschillende grassen en planten. We verbouwen deze duurzame gewassen om een winter rantsoen en strooi laag te winnen voor runderen die op stal staan.

We dragen zorg voor het in stand houden van het Twentse landschappen door onderhoud te plegen aan houtwallen, singels en inzaaien van akkerranden met bloemrijke mengsels.

Mooi dichtbij
Een korte keten van lokale samenwerkingen vereist veel minder transport en heeft daardoor een kleinere ecologische voetafdruk. Door lokaal in te kopen draagt u ook hier aan bij en steunt u daarnaast onze zorgboerderij. Duurzaam ondernemen is in het belang van ons allemaal! We zorgen voor een samenleving die bijdraagt aan de planeet en die ook goed is voor onze kinderen en kleinkinderen. Nu en in de toekomst!

Trots zijn we op alle medewerkers die er voor zorgen dat we deze koeien kunnen houden. Die zich iedere dag voor 100% inzetten voor onze deelnemers, dieren en natuur om ons heen. Samen met de deelnemers van de zorgboerderij bouwen we aan een duurzame toekomst. We zien dat ze het proces ontzettend leerzaam en leuk vinden. We stimuleren dit, betrekken ze op alle mogelijke manieren en laten ze mee werken. We begeleiden onze deelnemers bij het vergroten van hun zelfstandigheid en bij het vinden en behouden van werk.

Terug naar werkwijze